Nog 80.000€ te gaan

Nog 80.000€ te gaan vooraleer we kunnen starten met bouwen.
Wil je ons hierbij helpen, stort dan je bijdrage op rek.nr. BE94 7845 0707 6014 van Vriendenkring Chiro Hechtel, met vermelding "gift bouw".