Perstekst – 6 september 2016

CHIRO HECHTEL ONTVOUWT AMBITIEUZE BOUWPLANNEN

HECHTEL-EKSEL – Een nieuw Chiroheem, “DEN & DUIN”,  dat tevens dienst doet als toeristische jeugdverblijf: dat is de ambitie van de meer dan 100 jongens en meisjes van de jubilerende 60-jarige Chiro van Hechtel. Daartoe werd vandaag een belangrijke stap gezet: de vzw Vriendenkring Chiro Hechtel ondertekende een erfpachtovereenkomst met de gemeente Hechtel-Eksel voor een bouwperceel van meer dan een halve hectare, onderdeel van de sport- en speelzone van De Hoef.

Cadeau

De huidige lokalen van Chirojongens en Chiromeisjes, op de hoek van de Crommertenstraat met de Kloosterstraat, worden geruild voor een nieuw gebouw in de Hoefstraat. Daarmee komt hopelijk een einde aan een onzekerheid die als een donderwolk boven de Chiro-werking hing.  Een mooier cadeau kan de jubilerende Chiro van Hechtel zich niet wensen. Tot de realisatie, hopelijk in 2018, vindt de Chiro-werking plaats in de huidige lokalen.

Jeugdtoerisme voor allen !

Daarnaast verliest Hechtel-Eksel, nochtans de groenste gemeente van Vlaanderen, zienderogen aan belang op het vlak van jeugdtoerisme. Met 355 overnachtingsplaatsen, behoorde Hechtel-Eksel ooit tot de top op dit gebied. Dit aantal is meer dan gehalveerd. Ook hier wil dit project een oplossing bieden, want we willen niet alleen de Hechtelse, maar alle jongeren laten genieten van dennen en duinen !

Gemeente als bondgenoot

Gelukkig vond Chiro Hechtel in het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel een enthousiaste bondgenoot. Met een masterplan voor de sport- en speelzone ‘De Hoef’, een investeringstoelage van 50% (met een maximum van 400 000 euro), het ter beschikking stellen van een bouwperceel en het bijstaan met raad en daad, toont het gemeentebestuur dat het haar jeugd- en toerisme-beleid met ambitie uitvoert, en dat in een model waar participatie van verenigingen en vrijwilligers centraal staat.

Locatie als troef

Meer nog dan het gebouw, is de inplantingsplaats een grote troef: het nieuwe Chiroterrein gaat naadloos over in een speelbos met dennenbossen en grootse landduinen. Bovendien kunnen combinaties gezocht worden met de naastgelegen sportvelden (voetbalvelden, atletiekpiste) en het Jeugdvakantiecentrum (JVC). Gelegen temidden van bos en duin, ligt het dorpscentrum op wandelafstand, en dat is zeer belangrijk. Want Chiro hoort bij de levendigheid van een dorp. Bovendien zal de kleinhandel in het centrum hiermee zijn voordeel doen. Je bereikt “Den & Duin” vlot met de fiets (gelegen langs het Limburgse Fietsroute-netwerk) of met het openbaar vervoer (bushalte op 300 meter).

Het project

“Den & Duin”, een ontwerp van de Hechtel-Ekselse architecte Jessi Decsi, is een multifunctioneel gebouw (617 m²) dat voldoet aan àlle hedendaagse normen op het vlak van (brand)veiligheid, energie en vooral ook toegankelijkheid: gelijkvloers is het volledig rolstoeltoegankelijk.

Gedurende het Chiro-werkjaar (van september tot juni), is er voor elke groep een eigen lokaal en ook een centrale speelzaal. Tijdens de zomervakantie wordt het omgevormd tot een kamphuis met 120 bedden, een ruime refter, keuken en sanitair. Op het speelveld is ruimte voor tenten, zodat groepen tot 180 jongeren geen probleem hoeven te zijn. Met naar verwachting meer dan 6000 overnachtingen per jaar, zet het Hechel-Eksel mee op de kaart van het jeugdtoerisme. Gedurende het werkjaar kan het gebouw gebruikt worden voor andere jongerenactiviteiten, in zo verre ze de Chirowering niet in de weg staan. De totale investering (excl. inrichting) , wordt geraamd op 800 000 euro (incl. BTW en erelonen)

Laatste rechte lijn

Met deze ondertekening is de laatste rechte lijn ingezet van een project waar tientallen vrijwilligers zich al meer dan 5 jaar voor inzetten. Er is een plan, raming, bestek, bouwvergunning en nu dus ook een bouwperceel. Met veel extra inspanningen is het budget voor 90% rond. Voor de laatste 10% (of 80 000 euro) lanceert Chiro Hechtel een oproep aan alle leden, oud-leden, ouders, verenigingen, organisaties en bedrijven uit Hechtel-Eksel en de regio om een financiële bijdrage te leveren.

“Onze samenleving is beter af mét dan zonder een bloeiende jeugdvereniging, dus is het in ieders belang deze droom waar te maken ! Deze last kan je niet alleen op de schouders van de huidige en toekomstige Chiroleid(st)ers leggen. Dat zij zich wekelijks belangeloos inzetten voor kinderen en jongeren, is al bijna meer dan wat je van jongeren vandaag kan verwachten. Door het financieel mogelijk te maken dat zij zich alvast geen zorgen hoeven te maken over hun Chiroheem, kan iedereen in Hechtel-Eksel zijn diepe respect en waardering tonen voor dit engagement”, aldus de vzw Vriendenkring Chiro Hechtel.

GIFTEN ZIJN ZEER WELKOM, via Rek.nr. BE94 7845 0707 6014 van vzw Vriendenkring Chiro Hechtel, met vermelding ‘Gift Bouw’

Meer info:

www.chirohechtel.be

Johan Van Den Bosch – voorzitter vzw Vriendenkring Chiro Hechtel – 0494 -16 42 39

Robbe Neyens en Robin Swinnen – hoofdleiding Chiro Hechtel