Den & Duin

Den & Duin

WAT

Den & Duin zal de nieuwe thuis zijn van de meer dan 100 leden van Chiro Hechtel. In de maanden juli en augustus zal het een goed uitgerust bivakhuis zijn, dat verhuurd zal worden aan jeugdverenigingen. Ook in de andere maanden is verhuur mogelijk, in zoverre dit de chiro activiteiten niet hindert.

Het T-vormige gebouw van circa 600 m² zal in de zomermaanden 120 slaapplaatsen omvatten met ruime refter, keuken en sanitair. Buiten is nog ruim plaats voor tenten (speelweiden van 5000 m²). Een speelbos van meer dan 5 ha sluit naadloos aan op het speelterrein.

De totale kostprijs wordt geraamd op 800 000 euro.

WAAR

Den & Duin zal gebouwd worden in de Hoefstraat, op de plaats waar nu nog de parking voor de voetbal van het voetbalstadion is. Deze parking zal elders heraangelegd worden, en dat als onderdeel van het Masterplan voor de Hoef van de gemeente Hechtel-Eksel. Deze plek sluit direct aan op een groot speelbos met landduinen, ligt op wandelafstand van het dorp van Hechtel, bushalte, sportvelden, … en langs het fietsroute-netwerk.

WANNEER

Na jaren van intense voorbereidingen, starten de bouwwerken eind 2016 of begin 2017. Er wordt naar gestreefd het nieuwe gebouw in gebruik te nemen medio 2018. Tot dan zullen de chiro activiteiten blijven plaatsvinden in de oude lokalen in de Kloosterstraat Crommertenstraat.

WIE

De bouwheer is de vzw Vriendenkring Chiro Hechtel (LINK ?), en dat in samenwerking en overleg met Chiro Hechtel (LINK?). De gemeente Hechtel-Eksel is zeer nauw betrokken. Zij stelt het perceel ter beschikking en subsidieert de bouwwerken voor 50%, met een maximum van 400 000 euro.