Geschiedenis

Geschiedenis

SEPTEMBER 2010 – VIJF VOOR TWAALF

Het meisjes chirolokaal wordt  onbruikbaar verklaard door problemen met de stabiliteit en het jongens chirolokaal vertoont zoveel gebreken, dat het de zelfde weg opgaat. Het voldoet niet meer aan een aantal eisen, met als risico dat we de erkenning als bivakhuis, en de daaruit voortvloeiende broodnodige subsidies en inkomsten, kwijtspelen.

MAART 2011 – EEN NIEUW BEGIN

De bestaande ouderverenigingen van M meisjes- en  jongens chiro worden samengevoegd tot één nieuwe vzw: Vriendenkring Chiro Hechtel. Hiermee wordt een belangrijke voorwaarde vanwege  de gemeente ingevuld, namelijk één in plaats van twee verenigingen. Een tiental vrijwilligers vormen de raad van bestuur. De chiro-werking wordt ook gemengd en de nieuwe, gemengde groep gebruikt vanaf nu jongenslokaal.

JUNI 2011 – ORDE OP ZAKEN

Onze eerste prioriteit is niet een nieuw lokaal te zetten, maar wel het huidige terug  in orde te krijgen. De reden: tot de laatste dag dat we dit lokaal door jongeren laten gebruiken, moet het op gebied van veiligheid in orde zijn! Bovendien kan het  nog wel enkele jaren duren vooraleer we een nieuw lokaal in gebruik kunnen nemen. En tenslotte geeft het ons de tijd en de vrijheid te onderhandelen met de gemeente over subsidies en locatie zonder het mes op de keel. Er worden nieuwe brandveilige binnendeuren geplaatst, brandmelders, een nieuw gasfornuis, een nieuwe keldertrap en 60 nieuwe stapelbedden.

SEPTEMBER 2011 – EEN NIEUWE PLEK

De gemeente toont grote bereidheid om ons te helpen. We maken afspraken over de locatie. We volgen de gemeente in haar wens om het nieuwe chirolokaal onderdeel te laten zijn van de sport- en speelzone van De Hoef. Het nieuwe lokaal op de plaats van het oude blijkt geen optie: de grond is eigendom van de Dekenij Peer en het terrein werd in de loop der jaren omsloten door woningen.

JUNI 2012 – HET BESTE VAN TWEE WERELDEN : DUIN EN DORP

We overtuigen het studiebureel, dat de gemeente heeft aangesteld om een “Masterplan” voor De Hoef op te stellen, van onze favoriete plek: de parking van de voetbal! Deze plek heeft een aantal voordelen: direct aansluitend bij een speelbos en de duinen,  toch dicht bij het dorp én goed bereikbaar met de fiets. Dat is belangrijk, want “uit het zicht, uit het hart”. We willen dat C chiro een jeugdbeweging blijft die deel is van het maatschappelijke leven in het dorp, en niet ergens ver wordt weggestopt.

FEBRUARI 2013 – GEMEENTE ALS PARTNER –

We maken in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen afspraken met het (nieuwe) gemeentebestuur. Via een erfpacht zal een perceel grond in de Hoefstraat ter beschikking gesteld worden én een subsidie van 50%, met een maximum van 400 000 euro, toegekend worden.

APRIL 2014 – KEUKEN

Leerlingen van Don Bosco Helchteren installeren een  nieuwe keuken in het huidige chiroheem. Knap werk. Dank je wel !

MEI 2014 – AND THE WINNER IS…

We nodigen alle architecten van Hechtel-Eksel uit om een voorstel te doen voor een nieuw lokaal, en dat binnen het maximum budget van 800 000 euro. Ze dienen allemaal een voorstel in, en we nodigen hen uit het  met ons te bespreken. (lijkt me overbodig: 2 x ‘uitnodigen). Het is moeilijk om een keuze te maken, want elk voorstel bevat goede ideeën. Streng maar rechtvaardig kiezen we voor architecte Jessi Decsi. We bezoeken met de architect een hele serie jeugdlokalen en bivakhuizen in de buurt, zodat we ons een goed beeld kunnen vormen van wat het ideale C chirolokaal moet worden.

NOVEMBER 2014  -  WE HEBBEN EEN PLAN !

Na intens overleg en terugkoppeling met de gemeente en de chiroleiding, is het ontwerp af. Meerdere versies passeerden, en het zal nog een hele uitdaging worden om binnen de vooropgestelde 800 000 euro te blijven, maar iedereen is enthousiast.

JUNI 2015 – BOUWVERGUNNING

Weer een belangrijke mijlpaal: het plan wordt door alle instanties positief onthaald, zodat de vzw een bouwvergunning  krijgt.

JULI 2015 – TOERISME VOOR ALLEN

Maanden lang Maandenlang was het alle hens aan dek: we  stelden een dossier op voor Toerisme Vlaanderen  voor een subsidie in het kader van ‘Toerisme voor Allen’. Geen eenvoudige klus, want ook brandweer en toegankelijkheidsbureau moeten hun inbreng doen. Het resultaat mag gezien worden. De inspectrice die ter plekke het dossier komt beoordelen, is vol lof. In theorie kan de subsidie oplopen tot 40 %, maar met minder zijn we ook tevreden.

AUGUSTUS 2015 – GELD !?

Een werkgroep “Evenementen” wordt opgericht, want er zal extra geld moeten ingezameld moeten worden. Naast een Spaghetti-avond  spaghettiavond zullen ook andere formules uitgewerkt en uitgetest worden, zoals carwash, quiz quiz, wc-papier verkoop, wc-papierverkoop, ….

NOVEMBER 2015 – DONDERWOLKEN

We hadden ons voorbereid op een subsidie (van Toerisme Vlaanderen) die beduidend lager was dan degene die  we vroegen, maar met een scenario van helemaal geen subsidie, hadden we geen rekening gehouden. Daarvoor was de lof voor ons dossier te groot en beantwoordden we ook meer dan voldoende  aan de vooropgestelde criteria. Dat we  eerst in de krant moesten lezen dat we niet bij de uitverkorenen waren, is respectloos ten aanzien van de belangeloze inzet van zovele vrijwilligers.

MAART 2016 -  NIEUWE HOOP

De gemeente stelt een ‘doorgeeflening’ voor. Zo kunnen we een deel van de eigen bijdrage uitspreiden over 20 jaar. We zullen deze lening terugbetalen met de inkomsten van de verhuur.  Dit geeft voldoende zekerheid om door te gaan. Toch blijven we, vooraleer we kunnen starten, op zoek naar 80 000 euro !

AUGUSTUS 2016 – BESTEK

Na intensief overleg zijn de plannen vertaald naar een technisch bestek. We kunnen nu aannemers vragen op basis hiervan een prijsvoorstel te doen.

SEPTEMBER 2016 – ERFPACHT

We sluiten een erfpacht met de gemeente voor een perceel grond van ongeveer 60 are groot, da’s meer dan een voetbalveld ! Voor een symbolische euro kunnen we hierover beschikken voor de komende 99 jaar. In 2115 zien we weer wel…