vzw Vriendenkring

Vriendenkring vzw

WAT

De "Vriendenkring Chiro Hechtel" is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die ontstaan is in 2013 uit het samengaan van de ouderverenigingen verbonden aan de "Chiro Meisjes" en de "Chiro Jongens" van Hechtel. In die periode besloten de twee Chirogroepen hun werking samen te voegen tot één afdeling. Het is een dynamische vereniging die gedragen wordt door tientallen vrijwilligers.

WIE

Iedereen die jongeren waardeert voor hun engagement of als ouder of oudleiding zich verbonden voelt met de chirowerking, kan lid worden van de vereniging. Je betaalt geen lidgeld, en een eenvoudig verzoek per e-mail om lid te worden volstaat.
Een tiental leden vormen de raad van bestuur van de vzw en staan in voor de dagelijkse werking. Deze bestuursleden zijn, samen met andere vrijwilligers, ook actief in werkgroepen (evenementen, communicatie, bouw,..).
Verder helpen heel wat leden bij allerhande activiteiten.

DOEL

De vereniging stelt zich tot doel de plaatselijke chirowerking mee mogelijk te maken. Ze garandeert evenwel een onafhankelijke jeugdbeweging. Chiro is immers een beweging van, voor en door jongeren. De wekelijkse chiroactiviteiten, bivak, fuiven,... vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid van de Vriendenkring.
Wel zorgen we samen met de chiroleiding dat de voorwaarden zijn ingevuld om een goede chirowerking mogelijk te maken. Daarbij gaat het vooral om het financieren, bouwen en onderhouden van het chirolokaal en het exploiteren hier van als bivakhuis. Zo nemen we de chiroleiding een zorg uit handen, zorgen we voor continuïteit en zijn we een aanspreekpunt voor partners, zoals het gemeentebestuur.