Wij gaan bouwen

Wij gaan bouwen.

Waarom

De Hechtelse chirowerking heeft dringend nood aan nieuwe lokalen. De huidige gebouwen in de Kloosterstraat en Crommertenstraat voldoen niet meer aan de normen op het vlak van energie, comfort en veiligheid. Bovendien is het terrein door de uitbreiding van het dorp van Hechtel omsloten door woningen.

Waar

In overleg met de gemeente Hechtel-Eksel werd een terrein gekozen dat nu nog in gebruik is als parkeerplaats van het voetbalstadion in de Hoefstraat. De Hoefstraat zal hier in de toekomst voor autoverkeer afgesloten worden, zodat een veilige speelomgeving ontstaat en de parking zal elders heraangelegd worden.
Dit werd opgenomen in het Masterplan voor de sport- en speelzone van de Hoef en via een erfpacht krijgt de vzw van de gemeente dit terrein van meer dan een halve hectare voor 99 jaar in bruikleen. Het is een toplocatie, want speelbossen en landduinen sluiten hier naadloos op aan, terwijl het dorp van Hechtel toch vlakbij ligt.

Wat

Architecte Jessi Decsi tekende samen met de chiroleiding en vzw een uniek plan uit en een bouwvergunning werd in 2015 afgeleverd.
Het wordt een multifunctioneel gebouw. Elke groep heeft er zijn eigen lokaal, er is voldoende sanitair, een keuken en een centrale speelzaal.
De speelzaal kan tijdens de bivakperiode omgevormd worden tot een refter, en in de speellokalen is plaats voor meer dan 100 bedden. Op de aangrenzende speelweide is plaats voor tenten, zodat ook grote groepen hier op bivak kunnen komen.

Hoe

De kostprijs van het gebouw wordt geraamd op 800 000 euro. De helft daarvan financiert de gemeente via een subsidie, de andere helft (400 000 euro) moet de chiro en vzw zelf bij elkaar brengen. Dankzij de eigen spaarpot, extra acties en een lening zijn we al een heel eind opgeschoten. We missen nog de laatste 10%, of (80 000 euro). Als we die bij elkaar hebben, kunnen de bouwwerken starten. Hopelijk is dat eind 2016.

 

Giften

Op 20 december 2016 werd een gift ontvangen van maar liefst €5.000
vanwege “FOC De Dommel” oftwel Fifty One Club De Dommel.
Dankjulliewel!

IMG_8372