top of page

De vzw "Vrienden van de Chiro" is een groep mensen met een hart voor jeugdwerking.

Na de intensieve jaren van vergaderingen, planning, geld inzamelen, vergunningen in orde brengen én bouwen staat de vzw nu in voor het beheer van het gebouw.  Dit betekent dat ze zorgen voor het onderhoud van het gebouw en de speelweide, maar ook voor de verhuur van de kampplaats.  
Uiteraard gebeurt dit alles in samenspraak met Chiro Hechtel.

Voor dringende zaken kan je contact opnemen met Magda Vandael: 0472 22 83 95

bottom of page